Valikko Sulje

Dataskydd

Registeruppgift enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999):

REGISTRATOR

cheerfi.se
Tiimikaveri Oy
Tuomitie 17
06100 Borgå
asiakaspalvelu@cheer.fi

KONTAKTPERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRERINGSFÄRDEN

Hani Olsson, förnamn.efternamn@cheer.fi

REGISTER NAMN

Cheer.fi kund- och marknadsföringsregister

GRUND FÖR FÖRVARING AV REGISTRET

Personen har registrerat sig som Cheerfi.se-kund, köpt varor från Cheerfi.se nätbutik eller deltagit i en tävling som arrangeras av Cheerfi.se

SYFTE MED ANVÄNDNING AV REGISTRET

Syftet med registret är att föra Cheerfi.se kundregister samt att arkivera och behandla kundorder. Registret används också för att spåra borttappade paket. Uppgifterna kan användas i samband med utvecklingen av företagets verksamhet och för statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och kräver. Uppgifterna i registret kan användas i företagets egna register för att rikta annonsering utan att lämna ut personuppgifter till utomstående.

Företaget har rätt att publicera informationen i kundregistret som en elektronisk eller skriftlig lista, om inte kunden uttryckligen förbjuder det. Listan hänvisar till till exempel adressetiketter för direktreklam. Kunden har rätt att förbjuda publicering av information genom att meddela den personuppgiftsansvarige, till exempel via e-post till asiakaspalvelu@cheer.fi eller genom att använda kontaktformuläret.

INFORMATION FINNS I REGISTRET

Personregistret innehåller följande uppgifter:

Personens för- och efternamn
e-postadress
postadress
telefonnummer
information om behandlade beställningar

ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Uppgifterna i kundregistret används endast av företaget, och uppgifterna lämnas inte ut utanför. Den registrerades personuppgifter kommer att förstöras på användarens begäran. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen.

Den registrerades personuppgifter kommer att förstöras på användarens begäran, såvida inte lagstiftning, öppna fakturor eller insamlingsåtgärder hindrar uppgifterna från att raderas.

REGISTRETSSKYDD

Registret kommer inte att överlämnas till tredje part. Åtkomsträttigheter till registret kräver åtkomsträttigheter till webbplatsen Cheerfi.se. Registret finns på en lösenordsskyddad server som hanteras av företaget.

Teknik och informationssäkerhet

All information som behandlas i webbutiken är skyddad enligt allmänna standarder. Utomstående kan inte komma åt data från webbutiken eller andra system kopplade till den.

Personlig information och betalningsinformation

Person- och betalningsinformation behandlas alltid i en krypterad SSL-anslutning. Betalningsuppgifter (personnummer, nätbank, kreditkort) behandlas i ett externt skyddat och krypterat system och betalarens personnummer eller betalnings- och kreditkortsnummer etc. lagras inte i webbutiken.

Smulor

Webbutiken använder cookies i sitt system, d.v.s smulor. Användningen av cookies är tillåten i webbläsaren. Cookies kan användas för att samla in information om hur och när webbutiken används. Webbplatsen använder även spårningsverktyg från Google och Facebook (den så kallade Facebook-pixeln). Syftet med att använda cookies är också att analysera och utveckla vår tjänst!

Registerutlåtande och dataskydd uppdaterad 10.1.2019.